سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
گوگل پلاسفیس بوکاینستاتلگرام
فردآور
فردآور
» بروشور کیت ها

Vidas and Biotin Interference

عدم استفاده از تکنولوژی بیوتین در کیت های وایداس
ادامه مطلب

TOMOUR MARKERS

پانل مارکر های تشخیصی سرطان وایداس شامل عناوین ذیل می باشد:
ادامه مطلب

THYROIED

پانل تیروییدی وایداس شامل عناوین ذیل می باشد:
ادامه مطلب

CARDIAC MARKERS

پانل مارکرهای قلبی وایداس شامل عناوین ذیل می باشد:
ادامه مطلب

SEROLOGY

پانل گروه سرولوژی کیت های وایداس شامل عناوین ذیل می باشد:
ادامه مطلب

TORC

پانل ویروسی کیت های وایداس شامل عناوین ذیل می باشد:
ادامه مطلب

HEPATITIS

پانل هپاتیت وایداس شامل کیت های ذیل می باشد:
ادامه مطلب

OTHERS

سایر پانل کیت های وایداس شامل عناوین ذیل می باشد:B2 MICROGLOBOLIN CORTISOL FERRITIN
ادامه مطلب

FERTILITY HORMONES

پانل فرتیلیتی شامل کلیه تستهای هورمونی خانمهاو آقایان می باشد
ادامه مطلب