سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
» خدمات فنی » بارکد آپدیت کیت وایداس

همراهان عزیز وایداس لطفا بارکد آپدیت کیت مورد نظر را دانلود نمایید.

کیت AMH

 - کیت Anti HBs

 - کیت Anti TG

 - کیت Anti TPO

-  کیت CEA

 - کیت Cortisol S

 - کیت EBV IGG

 - کیت EBV IGM

 - کیت  FPSA

کیت FT4

کیت HCV

کیت HS-Troponin

کیت PBM2

کیت PCT

کیت PTH

کیت TOXIN A/B

کیت TPSA

کیت  Vitamin D

کیت D-Dimer

- کیت تستسترون

 کیت TSH

 کیت T3

کیت T4

استرادیول