سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
» مقالات » کیت های جدید » تشخیص سریع نارسایی قلبی

تشخیص سریع نارسایی قلبی

آزمایش NT-pro-BNP وایداس با اجتناب از جوابهای کاذب منفی،پیش بینی CHF(نارسایی احتناقی قلبی) و نارسایی قلبی را ممکن می سازد

 

  دانلود فایل PDF