سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
» مقالات » THYROID » بررسی عملکرد تیرویید

بررسی عملکرد تیرویید

هورمون های تیرویید از طریق گیرنده های هسته(بیان ژن از طریق همانند سازی)و نیز از طریق سایر گیرنده ها (غشایی،میتوکندریال و غیره)و یا در کنار سایر هورمون ها موجب تنظیم عملکرد اندام های مختلف بدن می شوند.در نتیجه هر گونه اختلال در سیستم تیرویید منجر به بروز علاییم بالینی فراوان می شود،

 

  دانلود فایل PDF