سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
» مقالات » D-DIMER

ترومبو آمبولی وریدی

نشانه های ترومبوآمبولی وریدی عبارتند از ترومبوز اندام تحتانی یا ترومبوز ورید عمقی (DVT)و شاخص ترین فرم بالینی آن آمبولی ریه (PE) می باشد
ادامه مطلب