سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
» مقالات » D-DIMER » ترومبو آمبولی وریدی

ترومبو آمبولی وریدی

نشانه های ترومبوآمبولی وریدی عبارتند از ترومبوز اندام تحتانی یا ترومبوز ورید عمقی (DVT)و شاخص ترین فرم بالینی آن آمبولی ریه (PE) می باشد

 

  دانلود فایل PDF