سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
» مقالات » THYROID

بررسی عملکرد تیرویید

هورمون های تیرویید از طریق گیرنده های هسته(بیان ژن از طریق همانند سازی)و نیز از طریق سایر گیرنده ها (غشایی،میتوکندریال و غیره)و یا در کنار سایر هورمون ها موجب تنظیم عملکرد اندام های مختلف بدن می شوند.در نتیجه هر گونه اختلال در سیستم تیرویید منجر به بروز علاییم بالینی فراوان می شود،
ادامه مطلب