سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

TSH 60 test vidas

3437000 هزارتومان

خریدتعداد

T4 60test vidas

3086527 هزارتومان

خریدتعداد

AFP 60 test vidas

5611506 هزارتومان

خریدتعداد

CA125 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

CA 19-9 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

CA15-3 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

HIV DUO ULTRA 60test

7778453 هزارتومان

خریدتعداد

CEA 60test vidas

12185250 هزارتومان

خریدتعداد

NT_proBNP2 60test

36340000 هزارتومان

خریدتعداد

AMH‌ 30T

24200000 هزارتومان

خریدتعداد
فیلترها