سبد خرید 0
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فردآور
فردآور
فقط نمایش کالاهای موجود

CA125 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

CA 19-9 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

TPSA 60test vidas

5880000 هزارتومان

خریدتعداد

CA15-3 30test vidas

4199010 هزارتومان

خریدتعداد

FPSA 30test vidas

3797758 هزارتومان

خریدتعداد

PCT 60test vidas

40705000 هزارتومان

خریدتعداد

CEA 60test vidas

12185250 هزارتومان

خریدتعداد

NT_proBNP2 60test

36340000 هزارتومان

خریدتعداد

FT4 60test vidas

3262100 هزارتومان

خریدتعداد

Anti TG 30test vidas

6400442 هزارتومان

خریدتعداد

HS Troponin 60test

11480000 هزارتومان

خریدتعداد

vitamine D60t vidas

10835150 هزارتومان

خریدتعداد

AMH‌ 30T

24200000 هزارتومان

خریدتعداد
فیلترها